FANDOM


Poniżej znajduje się spis domyślnych skrótów klawiszowych, dostępnych w grze. Skróty klawiszowe można zmienić wciskając ESC (Escape) w wybierając Controls.

Podstawowe Edytuj

W
lub
- Ruch na przód
S
lub
- Ruch do tyłu
A
lub
- Ruch w lewo
D
lub
- Ruch w prawo
-
- Oddal
=
- Przybliż

Podczas latania Edytuj

Lewy przycisk myszy
- Wystrzał z głównych dział [1]
Prawy przycisk myszy
- Wystrzał z drugorzędnych dział [2]
Środkowy przycisk myszy
- Wystrzał trzeciorzędny [3]
X
- Hamowanie
E
- Ruch do lewej strony
Q
- Ruch do prawej strony
Spacja
- Zablokowanie celu
F
- Wyprodukowanie jednostki [4]
- Przełączenie się do trybu dowódcy
M
- Wyświetlenie mapy
B
- Otwiera okno Bindings, przypisania klawiszy do broni
U
- Otwiera okno Upgrade w którym znajdują się wszystkie bloki możliwe do odblokowaniu i użycia do budowy statku
R
- Zmień sposób sterowania statkiem
Y
- Włącz / Wyłącz auto-zoom
T
- Włącz / Wyłącz auto-namierzanie
1
- Edycja statku
2
- Edycja statku znajdującego się w drugim slocie
3
lub
I
- Otwiera okno floty

Edytor Edytuj

Z
lub
Ctrl
+
Z
- Cofa zmianę
Y
lub
Ctrl
+
Y
- Ponawia czynność
M
lub
Ctrl
+
M
- Odbija zaznaczone bloki w lustrze
C
lub
Ctrl
+
C
- Kopiuje
X
lub
Ctrl
+
X
- Wycina
V
lub
Ctrl
+
V
- Wkleja
,
lub
<
- Powiększa zaznaczone bloki
.
lub
>
- Zmniejsza zaznaczone bloki
Ctrl
+
A
- Zaznacza wszystko
E
- Obraca w prawo
Q
- Obraca w lewo
Delete
lub
Backspace
- Usuwa

  1. Domyślnie są to działa plazmowe i lasery
  2. Domyślnie są to wyrzutnie rakiet, pocisków, torped oraz dronów.
  3. Do klawisza środkowego można przypisać dowolne działa. Na przykład Pulsary lub lasery wydobywcze. Aby zmienić przypisanie dział, należy przejść do zakładki Bindings (skrót klawiszowy B).
  4. Wymagana fabryka.